A helyi identitás és kohézió erősítése

Projekt adatok:

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00010
Projekt címe: Közösségek fejlesztése a palóc hagyományok megőrzésével - Meglévő közösségek megerősítése, új közösségek létrehozása Bodonyban és Mátraballán
Projekt összköltsége: 50.000.000 Ft

Rövid összefoglalás a projektről

Projektünk konzorciumi formában valósul meg Mátraballa Község Önkormányzatával, illetve a Forti Pectore Egyesülettel, melynek átfogó célja helyi közösségek fejlesztése Bodony illetve Mátraballa települések közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztésével, a közösségi szerepvállalás erősödésével.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

„Közösségek fejlesztése a palóc hagyományok megőrzésével - Meglévő közösségek megerősítése, új közösségek létrehozása Bodonyban és Mátraballán”elnevezésű projekt lehetőséget teremt arra, hogy olyan tevékenységek, akciók és programok valósuljanak meg a településen, melyek a közösségi együttműködést dinamizálják és fenntartják. A tevékenységek által a helyi hagyományok feltárására és annak felelevenítésére, közösségi találkozók, kiállítások szervezésére van lehetősége településünknek. A helyi és térségi történelem feltárása, a mindennapok megörökítése, a generációk közötti tudásátadás, előadások, kulturális programok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy minőségi változást eredményezzenek a település közösségi életében.

A különböző programok megvalósítása mellett Információs Pont kerül kialakításra a községi Önkormányzat épületében, mely segíti a lakosság folyamatos tájékoztatását.

A programok lebonyolítására 41 hónap áll rendelkezésre, 2019. április 1-től 2022. július 31-ig.

Események