Főoldal
   A palócokról  |  Bodonyról  |  Látnivalók, értékeink  |  A környék  |  Turizmus  
Visszalépés az előző oldalra Vissza
Folyamatban lévő projektek
FOP-3.3.2-16-2016-00110 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért - „Eredményesség és hatékonyság sokszínű tevékenységekkel Bodonyban és a környező településeken”

A Bodony Község Önkormányzata által működtetett Közösségi tér és Könyvtár tevékenysége során a helyi és a környező települések közoktatási intézményei számára szolgáltatás bővítést tesz lehetővé a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázattal. Az óvoda és az iskolákban tanuló gyerekek fejlődését, tanulmányi előmenetelét a szabadidős tevékenységek, különböző fejlesztések segítségével kívánja támogatni.

Bodony hátrányos helyzetű település, fejlesztendő járásban található. A székhely, s a környező települések oktatási intézményeiben magas a hátrányos helyzetű gyermek és tanulói létszámarány. Az együttműködő intézmények igényfelmérése alapján olyan szolgáltatások biztosítását tűzi ki célul, mellyel képes módszertanilag jól felépített tevékenységeket szolgáltatni. Ezek hozzájárulnak a gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, a nem formális nevelés és oktatás támogatásához.
A környező települések Mátraderecske, Sirok, Tarnalelesz, Recsk, Pétervására, Parád (Bodony) tanulói és óvodásai számára a pályázat keretében az alábbi tevékenységeket, programokat kínáltuk:
Az óvodák, iskolák nevelő-oktató munkájában elvárásként jelenik meg, hogy a kompetenciafejlesztés, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás, a nevelés valamennyi színterén – tanórákon és tanórákon kívül – épüljön be a napi pedagógiai folyamatokba. Ezek megvalósítása az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazásával lehet eredményes. A szakkörök, mint tanórán kívüli tevékenységek, hatékony segítséget nyújtanak a tanórákon megszerzett ismeretek gazdagításához, elmélyítéséhez. A havi szakkörök, foglalkozássorozatok keretében olyan területeket érint a projekt, melyek hozzájárulnak a gyerekek látókörének kiszélesítéséhez, az egyéni érdeklődés felkeltéséhez és elmélyítéséhez, a tehetséggondozás és felzárkóztatás feladatainak teljessé tételéhez a nevelési, oktatási intézmények eszköztárán belül. A témakörök, mint a bennünket körülvevő környezet, a digitális világ megismerése hozzájárul a helyes környezettudatos szemlélet elsajátításához; a közösségi létben rejlő lehetőségek az empatikus készségek kialakításához, a kooperációs hajlandóság növeléséhez. A témanapok keretében megszervezett programok a játékosság középpontba állításával segítik az egészségtudatosság erősítését, illetve a kultúra különböző területeivel való ismerkedést.
A különböző ügyességi versenyek, vetélkedők támogatják az egészséges versenyszellem kialakulását, a problémamegoldó és konfliktuskezelő készségek fejlesztését, fejlődését. A programmal összekötött települési értékek bemutatása erősíti az egymás megismerésén keresztül kialakuló barátságokat, egymás elfogadását. A tánc szakkör foglalkozásain cél a gyermekek szereplési vágyának kielégítése, az esztétikai és mozgáskultúra fejlesztése, társas kapcsolatok kialakítása. A program segíti a különböző képességek (pl. mozgáskoordináció, térérzékelés, mozgásemlékezet, improvizáció stb./ sokoldalú kibontakozását és fejlődését, és ezzel hozzájárul az esetleges hátrányok enyhítéséhez, illetve a tehetségek felismeréséhez. A filmklub lehetőséget teremt ismert emberekkel való találkozásra, beszélgetésre mely inspiráló lehet a tanulók számára. A könyvekből való információszerzés, az olvasás megszerettetése a könyvtári órák egyik fontos célkitűzése. A tehetséggondozó illetve a fejlesztő kiscsoportos foglalkozások az egyéni segítségnyújtás lehetőségét teremtik meg. Mindezek a foglalkozások segítik a gyermeki személyiség megfelelő fejlesztését.

Vissza nem térítendő támogatás összege: 24,97 millió Ft


Fejezetek:
  • TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00010 - A helyi identitás és kohézió erősítése
  • EFOP-1.4.3-16-2017-00029 – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása - „Jó kis hely Bodonyban”
  • EFOP-2.1.2-16-2018-00061– Gyermekesély Programok Infrastrukturális háttere. - „Jó kis helyet adunk Bodonyban”
  • FOP-3.3.2-16-2016-00110 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért - „Eredményesség és hatékonyság sokszínű tevékenységekkel Bodonyban és a környező településeken”
  • Online térkép Térkép Menetrend Időjárás
    Itt vagyunk Térkép Menetrend Időjárás
    Levél a hivatalnak | Levél a szerkesztőnek