Főoldal
   A palócokról  |  Bodonyról  |  Látnivalók, értékeink  |  A környék  |  Turizmus  
Visszalépés az előző oldalra Vissza
Látnivalók, értékeink
Les Gábor fazekas - népi iparművész, a Népművészet Mestere

A néprajzkutatók véleménye szerint a magyar népi fazekasság olyan gazdag művészeti ágat fejlesztett ki, amely párját ritkítja Európában.

Mivel Erdélyben születtem, az erdélyi fazekasság formái és motívumai jellemzőek munkáimra.

A nagybányai edények közül a szilke tökéletes alakja díszítéssel párosulva igazán egyedi látványt nyújt. A sötétbarna alapon fehér, nagyrészt geometrikus jellegű minták szinte hímzésre emlékeztetnek.

A szász kerámiák jellegzetessége a festett, írókázott, illetve a zgrafitó technikával (karcolás) díszített tálak, edények, melyek az erdélyi kerámiák változatosságát és magas színvonalát tükrözik.

A bokály olyan edény, ami elsősorban Erdélyben volt népszerű. Az erdélyi nagy fazekas központokban, mint például Nagyvárad, Kolozsvár, Torda, Zilah, Nagyszeben, Brassó, Szászkézd készítették belőlük a legszebb példányokat.
Külön egységet képeznek a székely bokályok, amik zöld és sárga színezésűek. Ezekből egyes darabok karcolással készülnek és bizánci hatást tükröznek.

A műhelyemben a leginkább tálakat, tányérokat készítünk. Ezek közül is elsősorban szatmári madaras, nagybányai és iza-völgyi (Máramaros) darabokat. Közöttük vannak karcolással díszítettek és írókázottak, melyek sárga, zöld illetve kék színezésűek.

A barcasági kerámiák fehér alapon kékkel írókázottak. A nagyméretű besztercei szász tálaknál bizánci és itáliai hatás dominál, ezek sárga, zöld, kék színezésűek és karcolásos technikával készülnek. A vámfalusi tálaknál, tányéroknál szintén bizánci hatás érzékelhető.

Ezek mellett készülnek a műhelyemben főzőedények, korsók, kancsók, csalikancsók, kanták, bögrék, kis edények és figurális gyergyatartók is, melyek mindegyike zsűrizett termék.

Munkáimmal az erdélyi hagyományokat igyekszem feleleveníteni és továbbvinni.

Szeretettel várom Önöket műhelyemben, ahol az elkészített tárgyak meg is vásárolhatók!Les Gábor emlékére
(1955-2019)

Szegényebb lett Bodony, szegényebb lett a világ és a művészvilág, szeptember elején Les Gábor váratlanul, percek leforgása alatt itt hagyott bennünket. Tele vitalitással és tele tervekkel, és mégis…

A munka jegyében született és nagy dolgokra volt hivatott. Dolgozott kitartó szorgalommal, néha két emberre való mennyiséget. Életművével -sorsát beteljesítve- a legnagyobb magasságokig szárnyalt, mindent elért, ami egy művész számára elérhető.

1955-ben született az észak-erdélyi Nagybányán, a művészetek városában.
Már alsó tagozatos iskolai tanulmányait is a zene és művészeti iskolában végezte, majd hatodikos korától fazekassággal foglalkozott, amikor is beiratkozott a Nagybányai Népi Művészeti iskolába, Bagossy Sándor tanár irányítása alatt. Érettségi után a nagybányai Faimar kerámia- és porcelángyárban, valamint a Felsőbányai Fazekas Műhelyben dolgozott és alkotott.

1989-től választotta Magyarországot új otthonaként. Sokat tevékenykedett Budapesten és évekig korongozó foglalkozásokat tartott a Szentendrei Skanzenben is.
Előbb-utóbb rátalált a Mátra gyöngyszemére, Bodonyra, amit -földrajzi fekvése és épített öröksége okán- a világ legjobb helyének tartott egy erdélyi gyökerű művész számára.
Bodonyban alakította ki alkotói életének fő helyszínét, műhelyt és bemutató termet létrehozva.
Kiállítások egész sorát nyitotta meg Budapesten, Bukarestben, Kolozsváron, Brassóban és persze Nagybányán.
A 2000-es évektől pedig fazekas találkozókat szervezett Magyarországon és Romániában egyaránt. Ezek közül kiemelten nagy jelentőségű az általa megálmodott és szervezett két bodonyi Kárpát-medencei Fazekastalálkozó, melyek addig soha nem látott rivalda fénybe emelték a falut, megnyitva azt a nagyvilág számára. Vendég és fazekas azóta is emlegeti azokat a napokat, annyira felejthetetlenek maradtak mindenki emlékezetében.

Sikert sikerre halmoz. 2017-ben a magyar kormánytól megkapta a népművészeknek járó legrangosabb elismerést, a Népművészet Mestere-díjat. Emellett Romániában a Hagyományok Akadémiájának tagjává választották. Az évek során gazdag alkotói és szervezői tevékenységéből kifolyólag rengeteg további állami és önkormányzati díjban, elismerésben részesült.

Kevesen tudják róla, hogy erdélyi élete során, fiatalon országos síbajnok is volt. Innen is az indíttatás a téli síoktatásokhoz Kékestetőn. Különleges adottság, ha valaki több területen is ilyen magas szintű teljesítményre képes.

Gábort elengedni nehéz. Annyira nagyot alkotott, hogy azt szavakkal leírni lehetetlen. Erdély három nemzetiségű öröksége azok számára ismerős, akik ott születtek. Erdély gyöngyszem, hagyományok találkozási pontja. Erdély olvasztótégely is, kultúrák befolyása alatt álló rendkívül értékes kapcsolódási pont.
Az ő művészete pedig örök érvényű. Igazi erdélyi, aki több tájegység kerámiáinak világát is megörökítette az utókor számára, általa ismerhettük meg részleteiben is Erdély fazekasságának rendkívül gazdag szász örökségét.

Tartalmas, színes életet élt, jobbá és szebbé téve a világot munkáival. Két ember szorgalmával alkotott életének utolsó percéig, mintha csak érezte volna, hogy neki nem 80 vagy több év adatik meg. Életének utolsó órájában is tanfolyamra hívta a nála tanulni vágyókat.

Kiválasztott volt, mint minden művész. Olyan, akinek az a sorsa, hogy tevékenységével mások életét szebbé tegye. Művészet és szépség nélkül semmi nem ér semmit. Becsüljük meg művészeinket, mert nélkülük sivárságban élnénk. Lehet, hogy becsülettel, de nem szépen.
Legnagyobb művészeink Égből jövő sugallatot közvetítenek, ez szépíti meg és teszi elviselhetőbbé földi hétköznapjainkat, ezért ők nagy szolgálatot tesznek az egész emberiségnek.

Hogy mennyire nincsenek véletlenek: 15 éve, amikor házat kerestünk, és róttuk az utcákat, éppen Gábor és Mária álltak meg elsőként mellettünk autójukkal és szelíden mosolyogva mondták, „nyugodtan ide költözhettek, Bodony a legjobb hely a világon!” Ennyire szerette Gábor ezt a falut, választott hazáját.
A világ még nem tudja, hogy mit veszített. Embert, családapát, művészt és jövőt. A termelés nem a jövő, a szépség a jövő, amiben benne van a művész lelkének egy kis darabkája. Hogy széppé tegye az életünket. Minden nehézség ellenére.
A hátramaradókra óriási feladat hárul, de a munka nagy kitartással elvégezhető, a hagyomány tovább vihető, és a jövő újra kitárulhat - immár új alapokon.

Egy korai halál egyben mindig figyelmeztetés is. Egy pillanatra megállva rádöbbenhetünk, hogy még lett volna mondanivalónk egymásnak, de csak éltünk egymás mellett, rohanva a mindennapokban. Magasabb szintű, igazi értelme csak kapcsolódásainknak van, lélek a lélekkel, ami majd kiteljesedik abban a másik, a földinél sokkal fényesebb világban.

Imádkozzunk és kérjünk Gábornak áldást, hogy könnyebben átérjen új helyére.

Isten veled Gábor, találkozunk a Fényben!

Gábora Ede
2019. szeptembere

Képek
Összes kép:
• Bemutatkozás
• Alkotás
• Termékek
Korongozás
Írókázás
Díszítés
Les Gáborné Mária is díszít
Nagyváradi úrvacsorai korsók
Szász tányérok (Dél-Erdély)
Nagybányai szilke
Gyertyatartók
Vásár a Lánchídon
Összes kép:
• Bemutatkozás
• Alkotás
• Termékek

Fejezetek:
 • Műemlékeink, kulturális örökségünk
 • Épített örökségünk - a falu parasztházai
 • Természeti környezetünk
 • A Bodonyi horgásztó
 • Panoráma út a Kopaszon
 • Bodonyi Kincsesház és Népi Motívumgyűjtemény
 • Les Gábor fazekas - népi iparművész, a Népművészet Mestere
 • Les Norbert fazekas
 • Múlt és Jelen Múzeum
 • Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet
 • Községi Könyvtár - mozgó könyvtári szolgálat
 • Online térkép Térkép Menetrend Időjárás
  Itt vagyunk Térkép Menetrend Időjárás
  Levél a hivatalnak | Levél a szerkesztőnek