Főoldal
   A palócokról  |  Bodonyról  |  Látnivalók, értékeink  |  A környék  |  Turizmus  
Visszalépés az előző oldalra Vissza
Tájékoztató a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

Kivonat a hivatalos tájékoztatóból

A kút használatához kapcsolódó fontos szabályok:
Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni tilos! A kitermelt víz használata során keletkező szennyvizeket a környezetet nem veszélyeztető módon kell elhelyezni.
Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel összekötni tilos, mert a talajvízben esetlegesen jelen lévő kórokozók az ivóvíz hálózatba kerülve tömeges megbetegedést okozhatnak.
A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó a közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak a leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól.
A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélyezésekor jogszabály szerinti szakember (vízkútfúró, vagy szakirányú felsőfokú végzettségű szakember) közreműködése szükséges. Új fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést csak vízkútfúró szakember végezheti. Ásott, vert kút bármilyen vízjogi engedélyezési eljárásában nem követelmény a jogszabály által meghatározott szakember közreműködése.

A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem történik meg a szakszerű eltömedékelés, a megszüntetés), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni.

További részletek olvashatók a csatolt tájékoztatóban!
Online térkép Térkép Menetrend Időjárás
Itt vagyunk Térkép Menetrend Időjárás
Levél a hivatalnak